+420 702 002 902

info@bubbleball.cz

PROVOZNÍ ŘÁD ATRAKCE BUMPERBALL

 

Tuto atrakci nesmí používat osoby s kardiostimulátory, se srdečním onemocněním, těhotné ženy.

Tuto atrakci nesmí používat osoby, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití této atrakce zhoršit.

Atrakce je určená pouze pro jednu osobu.

Atrakce je určená osobám od 6 let věku.

Maximální výška osoby od 140cm do 190cm výšky, max. hmotnost osoby 90 Kg.

Vstup s hodinkami, piercingem, velkými náušnicemi apod. je zakázán.

Vstup s dioptrickými brýlemi je zakázán.

Podnapilým osobám vstup zakázán.

Zákaz vstupu osobám pod vlivem drog a omamných látek.

Do atrakce se vstupuje ve sportovním oblečení, a s pevnou sportovní obuví.

Účastníci dbají pokyny obsluhy, která je neustále přítomna a nápomocna. Obsluha určuje pořadí vstupů účastníků s ohledem na věkově a váhově srovnatelné skupiny osob, určuje bezpečný režim chodu atrakce.

Je zakázáno používat atrakci mimo vymezený prostor.

Je zakázáno používat v místech s ostrými hranami, či místech, kde hrozí propíchnutí atrakce.

Zákaz vstupu s jídlem, pitím, žvýkačkou, lízátkem apod.

Účastník zahajuje aktivitu na atrakci,až pokud k tomu bude obsluhou vyzván.

Je nutné dbát své osobní bezpečnosti a chovat se maximálně ohleduplně vůči ostatním účastníkům.

Dbejte všech pokynů obsluhy.

 

PŘÍPRAVA KE SPORTOVNÍ AKTIVITĚ:

ÚČATNÍK:

 

musí být vybaven sportovní obuví

musí být sportovně oblečen (minimálně triko s krátkým rukávem a kraťasy)

musí být přiměřeně tělesně zdatný, aby mohl vykonávat sportovní aktivitu

účastník se “obléká” do BUMPERBALLU tím způsobem, že strčí dovnitř hlavu a obě ruce současně, teprve poté se postaví na obě chodidla

drží se oběma dlaněmi madel uvnitř BUMPERBALLU - pevně drží madla.

 

SAMOTNÁ SPORTOVNÍ AKTIVITA:

 

ÚČASTNÍK-ZÁKAZY:

 

účastníkovi, který je “oblečen” do BUMPERBALLU, je zakázáno používat nohy ke kopání do jiného BUMPERBALLU/ samostatně stojícího anebo BUMPERBALLU s účastníkem/

účastník nesmí používat noh ke kopání do jiného účastníka, který nemá na sobě BUMPERBALL

účastník nesmí používat BUMPERBALL mimo místa určená obsluhou jako vyhovující